Mărește sau micșorează textul pentru a citi mai bine.
A+AA-
CREEAZĂ CONT + LOGIN
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
(publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000)
 
In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta: 
 
 
CAPITOLUL I 
Dispozitii generale
Art. 1.
(1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante. 
(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. 
(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante. 
 
Art. 2.
Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru: 
a) exercitarea dreptului la libera asociere; 
b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept; 
c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup; 
d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice; 
e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial; 
f) respectarea ordinii publice. 
 
Art. 3.
Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.